Diensten

Bebording

Offerte aanvragen

Bebording

Heb je tijdelijke bebording nodig om de verkeerssituatie op jouw locatie te regelen? Organiseer je binnenkort een evenement, ben je betrokken bij een klein of groot bouwproject waardoor de verkeerssituatie tijdelijk verandert, staan er wegwerkzaamheden gepland of heb je te maken met een calamiteit die van invloed is op de verkeerssituatie? Dan geldt daarvoor de verplichting om het verkeer veilig te (laten) regelen. Verkeer Centrale Nederland is jouw betrouwbare partner als het aankomt op verkeersmaatregelen.

tijdelijke-verkeersborden

Bebording en verkeersmaatregelen

Wanneer er werkzaamheden op of aan de weg plaatsvinden, verplichten de gemeente en de provincie – afhankelijk onder wiens beheer de betreffende weg valt – dat er passende verkeersmaatregelen worden getroffen. De getroffen maatregelen moeten voldoen aan de richtlijnen zoals opgesteld in de handboeken over wegafzettingen van kennisplatform CROW. Verkeer Centrale Nederland is op de hoogte van alle richtlijnen en wij zorgen ervoor dat het verkeersplan voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Soorten bebording

Is er sprake van een tijdelijke wijziging in de verkeerssituatie, dan kan er een ander snelheidslimiet gelden. De bebording zorgt er dan voor dat de weggebruikers op de hoogte zijn van de maximale snelheid. Het kan dan gaan om een adviessnelheid, waarbij de gebruikers niet verplicht zijn om het snelheidsadvies op te volgen, maar vaker werken we met bebording waarop een snelheidslimiet wordt weergegeven. Weggebruikers dienen deze snelheid altijd op te volgen, zodat de veiligheid van wegwerkers is gegarandeerd.

Je kunt ook kiezen voor bebording waarop de weggebruikers kunnen aflezen welke richting ze op moeten rijden. Deze bewegwijzeringsborden en omleidingsborden kunnen wij ook op jouw terrein of project plaatsen om daar de verkeerssituatie te reguleren.

Afhankelijk van de wensen op de locatie combineren we verschillende borden. Het is ook mogelijk om bebording in combinatie met verkeersregelaars in te zetten. Wil jij weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat.

Onze Vakspecialisten beschikken over:

  • Certificaat Vakman Verkeersmaatregelen

  • Certificaat omgaan met agressie

  • Aanstellingspas

  • VCA certificaat

  • EHBO diploma

Verkeersregelaars en bebording

Advies en verkeersplannen bij bebording

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom starten wij altijd met het in kaart brengen van de verkeerssituatie. Dit kan een enkele tekening zijn als de verkeerssituatie eenvoudig is, maar kan ook bestaan uit een uitgebreid plan van aanpak. In het verkeersplan geven we aan welke verkeersmaatregelen nodig zijn. Het kan dan gaan om bebording, maar ook om de inzet van verkeersregelaars. Met alle partijen bespreken we de risicoanalyse, de beheersmaatregelen, de fasering en de planning. Daarbij zorgen we ervoor dat alle verkeersmaatregelen passen binnen de geldende wet- en regelgeving.

Het verkeersplan is een belangrijk onderdeel van het advies én de uitvoering. Het verkeersplan geeft aan welke (tijdelijke) verkeersmaatregelen er genomen moeten worden. Is er bebording gewenst en zo ja, welke bebording is er dan nodig? Gaat het alleen om verkeersborden in de vorm van wegwijzers of wil je met de bebording ook daadwerkelijk het verkeer regelen? Moet (een deel van) de weg afgezet worden? Zijn er verkeersregelaars nodig die het verkeer ter plekke aanwijzingen geven? Verkeer Centrale Nederland zorgt dat het allemaal duidelijk op papier staat en dat de uitvoering overeenkomt met wat er vooraf is afgesproken. Dit alles gebeurt om de veiligheid te kunnen borgen.

Verkeersregelaars inzetten naast bebording

Als de verkeerssituatie wijzigt door een bouwproject, wegwerkzaamheden, een evenement of calamiteit, dan moeten de verkeersdeelnemers op een veilige manier door de nieuwe situatie geleid worden. Dat kan met behulp van bebording, maar ook met behulp van verkeersregelaars die het aanwezige verkeer aanwijzingen geven, of door een combinatie van deze twee maatregelen.

Onze verkeersregelaars zorgen ervoor dat de verkeershinder wordt beperkt en dat alle weggebruikers precies weten waar ze aan toe zijn. Dit bevordert de doorstroming en biedt duidelijkheid in een veranderende verkeerssituatie. Alle verkeersregelaars van Verkeer Centrale Nederland beschikken over de juiste papieren om de verkeerssituatie op de door jou gewenste locatie in goede banen te leiden. Onze gediplomeerde medewerkers hebben bovendien niet alleen verkeerskundige kennis, maar zijn ook opgeleid in het omgaan met agressie en zijn allemaal in het bezit van een EHBO-diploma. 

Onze vakmannen beschikken naast hun veilig-werken-aan-de-weg-certificaat ook over een aanstellingspas.

DIRECT CONTACT?

VRAAG EENVOUDIG EN SNEL EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN.

    Ik wil graag dat er contact met mij wordt opgenomen via:

    Klik op onderstaande button om jouw gegevens te verzenden en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Zie ook ons privacybeleid.