Veiligheid boven alles! In de derde week van maart hebben wij ondersteund bij het vervangen van een brugdeel op de John. F. Kennedylaan in Heerlen. Aangezien het brugdeel zich boven een drukke doorgaande weg bevond waren verkeersmaatregelen noodzakelijk, zowel op het viaduct als op de weg eronder. We willen natuurlijk niet dat er per ongeluk onderdelen vallen, met alle mogelijke gevolgen van dien. Met het toepassen van figuur 1306a, hebben we één rijstrook afgesloten en konden de werkzaamheden veilig worden uitgevoerd met minimale hinder voor het verkeer.